| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Communicatie en marketing

Page history last edited by Monique Roosen 10 years, 6 months ago

Advertentie in Binnenlands Bestuur

Vanaf week 4.

Algemene tekst over het programma aanleveren bij Dorothé.

Logo's van sponsors aanleveren bij Marie Louise: 

     Provincie Brabant

     Ministerie LNV

     BMC

     S2M

     Cap Gemini?

     (BB)

Opmaak: BB

 

Wekelijks contact met workshop sprekers.

 

Ambtenaar 2.0 website --> blogs voor beginners

 

Website

Inschrijving via website Binnenlandsbestuur waarschijnlijk.

Dorothé zoekt uit:

- inschrijven voor workshops mogelijk? 4 workshops. 1e en 2e keuze?

- voorpagina via BB of via andere aanbieder? Op de voorpagina komt aankondiging dag en beschrijving van de workshops

 

Goody Bag

Stef Verf levert tas met logo

Cap Gemini levert pen/blokje

Binnenlands Bestuur wil magazine aanbieden.

HNW magazine

Miriam van Staaden (AZ) boekje met richtlijnen overheids communicatie 2.0

Wie ontfermt zich erover: wat zou er in moeten? 

 

Programmaboekje

Wie gaat dat vormgeven voor digitale weergave

Wie gaat de papierenversie maken.

 

Banner website Binnenlands Bestuur

Regelt Binnenlands Bestuur

 

Advertentie Verkiezing Organisatie 2.0

Davied: teksten aanleveren aan BB

 

E-nieuwsbrief

Zoveel mogelijk korte teksten aanleveren over de inhoud van het programma

 

Website Ambtenaar 2.0

Blogs

 

Livestream

wie en hoe?

 

Twitterfountain

op website van Ambtenaar 2.0. Wie en hoe

 

Publiciteit achteraf

- website Ambtenaar 2.0

- BB

- ......

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.