| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Programma Voorstel

Page history last edited by Pim Bliek 10 years, 5 months ago

Empowerment van de ambtenaar

Onderwerp voor open podium (ca. 15' met evt aanvullende ruimte voor interactie - Mees de Lind van Wijngaarden - contact: mees@hr-empowerment.nl / 0611340390)

1) Refereren aan principe/blog Het Nieuwe Managen, sessie Persoonlijk leiderschap en workshop weekend "succes door eigen creatie" (vanuit eigen stijl en kracht)

2) Empowerment introduceren als kernbegrip binnen HNW c.q. basis voor visie & strategie

3) Verschillende aspecten van empowerment (o.a.)

    - ruimte voor ontplooiing

    - eigen verantwoordelijkheid, andere hierarchische verhoudingen

    - inspirerende omgeving

    - open samenwerking via web 2.0/social media

    - meer ruimte voor 'kwetsbaarheid'/emotionaliteit

4) Empowerment van de ambtenaar vanuit verschillende perspectief

    - top van de organisatie (beleidsmakers/beslissers m.b.t. interne scoiale innovatie)

    - middelmanagement

    - HR-management

    - direct leiding gevenden

    - medewerkers zelf

5) Nieuwe benadering en rollen voor direct leiding gevende en HR-manager i.v.m. Empowerment

6) Kanttekeningen (interactief => welke bezwaren zien omstanders, zelf al aangeven wat ik van beleidsmedewerkster doorkreeg + bijvoorbeeld collega's die teveel vastgeroest zitten en/of 10-15 jaar achterlopen wat betreft omarmen technologie)

 

 

 

Workshop NOiV: Hoe bereik je openheid en Gov 2.0?

- Wat is een open overheid?

- Waarom zou een overheid opener moeten willen zijn?

- Wat hebbben we nodig om daar te komen?

- Hoe verhoudt zicht dat met Ambtenaar 2.0, Gov 2.0, Open Data?

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.