| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Open data event

Page history last edited by Ramon1974 9 years, 10 months ago

 

Tijdens de Dag van de Ambtenaar 2.0 wordt er, binnen het thema open overheid/data, een event organiseren onder de noemer 'An app in a day'

 

Doelstelling

  • Aanwezige deelnemers (ambtenaren) bekend maken met de mogelijkheden van open data
  • Het maken van apps op basis van (overheids-)geodata een 'boost' geven

 

Opzet van de dag

De VPRO werkt momenteel aan het initiatief 'Nederland van boven'. Het initiatief is een cross-mediaal project waarbij op een website met interactieve kaarten de bezoeker duidelijk wordt gemaakt hoe ontwikkelingen de persoonlijke leefomgeving beïnvloeden. Om deze interactie mogelijk te maken is natuurlijk informatie (data) nodig. Vaak betreft het geo-data. De VPRO werkt daarom o.a. samen met Geonovum. Geonovum stelt, oa op basis van Inspire, geodata beschikbaar voor publieke doeleinden.

Ambtenaar 2.0 zal tijdens de Dag van de Ambtenaar 2.0 een platform bieden om te experimenteren met het bouwen van apps op basis van de (reeds beschikbare) geodata. Welke apps voor 'Nederland van boven' zouden we kunnen maken? Daar is creativiteit en kennis van beschikbare overheidsdata voor  nodig. En die kennis zit bij een deel van de deelnemers.

 

Organisatie

De organisatie zal door Ambtenaar 2.0 (Ramon de Louw, Monique Roosen, Marie-Louise Borsje) worden opgepakt samen met Hackdeoverheid (James Burke, Lex Slaghuis), Geonovum (Michel Grothe) en VPRO (Jasper Koning). Vanuit het Ministerie van EL&I (voorheen LNV) is Frans Lips betrokken.\

 

Inschrijving

De inschrijving voor de geïnteresseerde deelnemers van de Dag wordt geregeld via de algemene inschrijving. Via een extra 'aanvinkmogelijkheid' kan de interesse kenbaar gemaakt worden. Omdat we rond de 15, max. 20 designers/coders/data-experts verwachten is het wellicht handig de verhouding ambtenaren vs experts niet groter te laten worden dan 3 op 1. Daarmee kan worden gegarandeerd dat ingeschreven deelnemers ook volop kunnen interacteren met de applicatiebouwers en data-experts. Dit zou een maximum van ongeveer 45 inschrijvingen (ambtenaren) betekenen. Een andere beperking is eventueel de beschikbare ruimte.

De benodigde designers/coders/data-expers zullen zich apart inschrijven. Het is handig dat ze ook direct een foto van zichzelf meesturen (of een link geven) zodat we alles experts een 'gezicht' kunnen geven op de dag.

 

Afgesproken acties:

- Ruimte regelen voor open data event voor ongeveer 60/70 personen (1 ruimte en/of meerdere zaaltjes). Graag met goede internetvoorzieningen en een beamer voor presentaties: Marie-Louise/Monique

- Inschrijving deelnemers regelen via algemene inschrijving: Marie-Louise Borsje

- Inschrijving designers/coders/data-experts regelen via website VPRO: Jasper Koning (Michel, James en Jasper sporen de experts natuurlijk hiertoe aan). Reeds gedaan.

- Mailing met aparte uitleg programma/instructies richting deelnemers verzorgen: Ramon de Louw (ik ontvang dus graag een lijst via Marie-Louise

 

Dagprogramma

Normaal duurt een Hackdeoverheid event twee dagen. Nu is maar een dag beschikbaar. Maximaal haalbaar zijn dus een (deels) werkende prototypes. Er wordt vroeg gestart, parallel met de opening van de dag zelf (half 10). Dan worden ook de teams gesmeed (door de deelnemers zelf), zo mogelijk al rond aangedragen ideeën. James zal dit proces begeleiden (Jasper en Ramon ondersteunen daarbij). We noteren wel wie bij welk team zit, zodat we inzicht hebben of iedereen een plaats heeft en met hoeveel presentaties we rekening moeten houden.

 

Gedurende de gehele dat wordt er gewerkt. Teams bepalen zelf hoe wordt gewerkt. Deelnemers hebben zo de ruimte om eventueel andere events van de Dag te bezoeken. De zaal/ruimtes zijn de gehele dat open voor het overige publiek. James zal zo nodig de geïnteresseerden een toelichting geven, evt. ondersteunen Jasper en Ramon hierbij.

 

Op het einde van de middag worden de ideeën voor elkaar gepresenteerd in de zaal. Een jury bepaalt de eindwinnaar. Eventueel stemt het publiek mee.

Het beste idee wordt door VPRO zo mogelijk meegenomen in de programma-opzet voor NL van boven. Verder zijn er nog kleine prijzen.

In de plenaire ruimte van de Dag van Ambtenaar 2.0 zal de winnaar nog worden gepresenteerd (met een korte inleiding).

 

Acties:

- Tijdstip eindpresentaties en plenaire presentatie bepalen: Marie-Louise/Monique

- Instellen van een jury: in samenspraak met Jasper/Ramon/Michel, wellicht is ook een eindpresentator nodig?

- regelen prijzen: Jasper

 

Thema's/voorbereiding

Het idee is om vooraf de deelnemers alvast ideeën te laten voorbereiden. Hiervoor zal een selectie worden gemaakt uit de thema's van NL van boven. Een voorwaarde is dat er ook voldoende data beschikbaar is die relevant kunnen zijn. Mogelijke thema's (evt gecombineerd) zijn mobiliteit, emotiekaart, logistiek, voedselvoorziening, water. Frans Lips geeft aan dat er ook in toenemende mate remote sensing informatie beschikbaar komt tav gewasteelt en Co2 uitstoot etc. Hier een overzicht van de onderwerpen van de programma's.

 

Het uitgangspunt van NL van Boven is dat het een breed publiek moet aanspreken. De ideeën/voorbeelden moeten dus relatief eenvoudig te interpreteren zijn. Ook is er ruimte voor 'frivole' ideeën. bv. door informatie te combineren waar welke rashonden worden gehouden en waar wordt een bepaald merk sigaretten gerookt?

 

Acties:

- selectie van thema's maken: actie Jasper

- nakijken of de selectie ook haalbaar is mbt de beschibare data: actie Michel/Frans

 

Financiering

Frans/Ramon en Jasper nemen dit gezamenlijk op.

 

 

Exposure

Er wordt een persbericht uitgebracht (door Kim van Ingen). Hierin wordt ook het evenement 'an app in a day' toegelicht (actie: Ramon)

Ook zal er geblogd worden op de verschillende kanalen (via website Hackdeoverheid: zie hier).

Ander idee is natuurlijk ook om via de weblog van Ambtenaar 2.0 het evenement alvast aan te kondigen en mensen op te roepen ideeën aan te dragen.

 

Praktisch

  • Er is een locatie voor de fysieke data nodig en een lijst met het overzicht van wat er beschikbaar is. Dit wordt geregeld via de website van NL van Boven (zodat er direct een mooie bronlijst ontstaat). Actie: Jasper i.s.m. Michel/James . Eventueel kunnen ook andere overheidspartijen hierbij aansluiten.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.