| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Overheidsorganisatie20

Page history last edited by Davied 13 years, 8 months ago

FrontPage 

Overheidsorganisatie 2.0 van het jaar 2010

 

De winnaar van de verkiezing van 2010 is geworden: de gemeente Amsterdam!

 

Lees het blog hierover en bekijk hieronder de samenvatting van de inzendingen en het filmpje van de verkiezing!

 

 

 

 

 


 

 

Wie wordt Overheidsorganisatie 2.0 van het Jaar?

 

Om overheidsorganisaties te stimuleren om aan de slag te gaan met 2.0 wordt een verkiezing van de Overheidsorganisatie 2.0 van het Jaar georganiseerd. Het doel is om die overheidsorganisaties in het zonnetje te zetten die zowel naar buiten toe als intern de middelen en cultuur van 2.0 het beste toepast. De uitreiking vindt plaats op de Dag van de Ambtenaar 2.0!

 

Hoe gaat het in z'n werk?

 

Iedereen kan een overheidsorganisatie kandidaat stellen. Dat kan tot 17 februari om 17 uur door dit formulier in te vullen. Het gaat er niet om dat je alle vragen beantwoordt of om zoveel mogelijk vragen met 'Ja' te beantwoorden. Het gaat er vooral om dat je de 'good practices' waar jij van afweet aan ons meldt. Overtuig ons dus waar mogelijk met argumentatie en mooie voorbeelden, ook al zijn ze klein!

 

De criteria voor de verkiezing van de Overheidsorganisatie 2.0 van het Jaar zijn gebaseerd op de actiepunten in het boek Ambtenaar 2.0 beta en de eParticipatie Monitor van Burgerlink en TNO. De organisaties zullen worden beoordeeld op basis van drie categorieën:

 

 1. Betrokkenheid bij reeds bestaande online activiteiten en initiatieven in de samenleving;
 2. Inzet van een 2.0-werkwijze en -instrumenten binnen de eigen organisatie;
 3. Samenwerking met burgers en partijen op zelf gecreëerde platforms (bijv. eParticipatie-initiatieven).

 

Daar gaan dus ook de vragen over. Weet je een goed voorbeeld, vul het in!

 

De uitreiking van de prijs voor Overheidsorganisatie 2.0 van het Jaar vindt plaats op de Dag van de Ambtenaar 2.0. Iedereen kan een overheidsorganisatie voordragen! Meer informatie vind je op verkiezing.ambtenaar20.nl.

 


 

Spelregels en procedures

 

In het formulier word je langs alle vragen geleid en wordt alles duidelijk. Maar mocht je mee willen weten over het hoe en wat van de verkiezing, lees dan hieronder verder.

 

Doelstelling van de verkiezing

  

 • Op een leuke (2.0-) manier aandacht vragen voor overheid en organisatie 2.0;
 • Mooie voorbeelden verzamelen ter inspiratie van anderen;
 • Een basis leggen voor een meer onderbouwde selectieprocedure en onderzoek (benchmark) het komende jaar.

 

 

Beoordeling

 

 • Medewerkers van overheidsorganisaties kunnen hun eigen organisatie verkiesbaar stellen. Zij vullen daarvoor een online inschrijfformulier in. Dit is een laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen die bij de betreffende overheidsinstantie werkt;
 • Op het inschrijfformulier wordt gevraagd een aantal vragen in te vullen. Deze vragen zijn opgesteld volgens een lijst criteria. En deze criteria zijn weer geïnspireerd op het boek Ambtenaar 2.0 beta en de eParticipatie Monitor van Burgerlink en TNO;
 • Aan de vragen / criteria is een puntentelling gekoppeld. Overheden kunnen op een aantal onderdelen punten scoren.;
 • Checklist- / actiepuntachtige vragen worden aangevuld met meer open vragen voor aansprekende voorbeelden. Hiermee kunnen bonuspunten verdiend worden;
 • Op basis van het totale puntenaantal van de verschillende inschrijvingen, worden vijf overheidsorganisaties genomineerd voor de prijs;
 • Deze top vijf mogen zich tijdens een plenaire sessie op de Dag van de Ambtenaar 2.0 presenteren. Online is t.z.t. meer info over de genomineerden te vinden. Vervolgens kunnen mensen uit de zaal vragen stellen;
 • Het publiek beoordeelt de initiatieven.

 

Procedure

 

Deelname en nominatie

Deelname kan door het deelnameformulier in te vullen. Het deelnameformulier is beschikbaar vanaf 1 februari tot 17 februari. In de week tussen 17 februari en de dag zelf worden vijf kandidaten genomineerd voor de verkiezing, voorwaarde is wel dat zij aanwezig zullen zijn tijdens de dag.

 

Procedure 'op de dag'

Op de dag zelf worden voorafgaand aan de borrel, en in dezelfde ruimte, de vijf genomineerde kandidaten gepresenteerd door Davied. Zij mogen dan elk op alle drie de onderdelen van de vragenlijst gedurende één minuut vertellen hoe zij daarop scoren als organisatie. De zaal kan na elke onderdeel door middel van stemformulieren aangeven welke kandidaat volgens hen het beste heeft gepresteerd.

Tijdens de presentaties is op een beamer extra informatie te zien (zoals het blog en het ingevulde formulier).

 

Onderdeel Gemeente Amsterdam
Rijkswaterstaat Provincie Gelderland
Ministerie van EZ
PIANOo
A. Betrokkenheid bij reeds bestaande online activiteiten en initiatieven in de samenleving.          
B. Inzet van een 2.0-werkwijze en -instrumenten binnen de eigen organisatie.          
C. Samenwerking met burgers en partijen op zelf gecreëerde platforms (bijv. eParticipatie-initiatieven).        

 

 

Na de presentatie en eventuele vragen uit de zaal is het tijd voor de borrel. De presentaties duren bij elkaar 20-25 minuten, het geheel moet binnen drie kwartier tot maximaal een uur zijn afgerond. Tijdens de borrel worden de stemformulieren (snel) verwerkt en wordt de uiteindelijke winnaar bekend gemaakt door een speciale gast.

 

 

Taken voor de organisatie

 

Dit is het werkdocument voor de organisatie van de Verkiezing. Ideeën of hulp welkom!

 

Aandachtspunten

 • Stemformulieren moeten gemaakt worden.
 • Tijdwaarnemer tijdens presentaties
 • Beamer/ruimte
 • Prijzen voor de winnaar en de andere kandidaten
 • ...

 

 

Teksten

Teksten voor gebruik in de communicatie. Te onderscheiden naar het te gebruiken medium:

 • Aankondigingen van de dag en de verkiezing met daarop gegevens voor het aanmelden en invullen. Dit kan dus pas als dat mogelijk is.
 • Middellange tot lange tekst als artikel in tijdschrift/vakblad.
 • Korte e-mail voor mensen/organisaties die al actief zijn binnen ambtenaar 2.0 om gericht te benaderen.
 •  
 •  

 

Vervolg

 

De verkiezing van de Overheidsorganisatie 2.0 van het Jaar wordt een jaarlijks evenement en zal de komende jaren verder worden ontwikkeld. Daarbij valt te denken aan het uitwerken van de criteria, het verbreden van het aantal deelnemers, het creëren van deelprijzen en/of het constant toetsen door middel van een benchmark of monitor.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.