| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Rest categorie

Page history last edited by Monique Roosen 11 years, 4 months ago

Innovatie2.0 - Community of Talents

 

Programma opzet  Programma opzet met dashboard is aardig!

Conclusies/Tips

 

Andere vergelijkbare bijeenkomsten

  • DWR (Digitale Werkplek Rijk) organiseert een dag, wordt waarschijnlijk voorjaar 2010;
  • Digitaal Bestuur (BZK/EZ) mikt op 28 november van 13-20u in Apeldoorn ... o.a. over 2.0, gericht op hele overheid, samen met enkele ministeries, VNG, IPO en externe partijen; Idee: In aanloop naar de ambtenaar 2.0 dag als appetizer een sessie over bestuur 2.0 (door ambtenaar 2.0 netwerk)
  • ECP/EPN ook op 28 november, in Scheveningen.

     

  • Ook op 28 november: architectendag 
  • Op 9 december 2009  congres  speciaal voor Grote Gemeenten. Het is congres is in de middag van 12.00-16.30. Het idee is om een congres te organiseren rond innovatie bij Grote Gemeenten. (Claudia.Drost@reedbusiness.nl_)

 

Noot: Kim Spinder is in de 1e week van december 'gemeentesecretaris' in Amsterdam. Een mooie gelegenheid om iets met het thema te doen.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.