| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Wat wil je zelf leren

Page history last edited by Berend van de Weerdt 10 years, 11 months ago

 

Wat wil je zelf leren?

 

Geef hier je wensen kenbaar welke onderwerpen je op die dag zou willen terug zien:

 

Naam Onderwerp Aanvullingen
berend van de weerdt  open source / open standaarden

Open standaarden zijn mooi, maar beter is het te spreken van gegarandeerde interoperabiliteit: Linux op basis van Fedora (Red Hat), Linux Debian en Linux Ubuntu zijn alle open standaarden maar toch niet interoperabel. Dat maakt het bijv. voor scholen er niet gemakkelijker op zaken uit te wisselen. Hoe wordt daar mee omgegaan, wordt daar beleid op gemaakt, afspraken gemaakt?

```````````````````````````````````````````````````````````     
     
     
     
     
     
     
     

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.